இருண்ட தமிழகம் ஒளி பெற

21 Nov 2020 Admin

இருண்ட தமிழகம்
ஒளி பெற
இதோ இளைஞரணிச் செயலாளரின்
தேர்தல் பிரச்சாரம்!

வாழ்த்துகிறோம் Udhayanidhi Stalin அண்ணா!

#விடியலைநோக்கி_ஸ்டாலினின்குரல்