திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கான தடுப்பூசி முகாமைத் தொடங்கி வைத்தேன்.

21 May 2021 Admin

திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கான தடுப்பூசி முகாமைத் தொடங்கி வைத்தேன்.

தடுப்பூசியே
#COVID19 பெருந்தொற்றை வெல்லும் பேராயுதம்.

தமிழகத்தில் அனைவருக்கும் தடுப்பூசி கிடைத்திடும் நடவடிக்கைகளை தமிழக அரசு விரைவுபடுத்தியுள்ளது. அதுவே அரசின் இலக்கு!

திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 18 வயதுக்கு ம திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 18 வயதுக்கு ம