நாளைய தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் கழகத் தலைவர் @mkstalin

17 Mar 2021 Admin

அண்ணா நகர் தொகுதி தேர்தல் பொறுப்பாளராக என்னை நியமனம் செய்த நாளைய தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் கழகத் தலைவர் அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றி! நன்றி!
Folded hands
Sunrise
வெற்றிவாகை சூட இடைவிடாது உழைப்போம்!#கும்மிடிப்பூண்டி #அண்ணாநகர் மட்டுமல்ல 234-ம் உதிக்கட்டும் சூரியன்! .